Події

2024 Майстерня DOCU/КЛАС

запис трансляції

Ко­рот­кі філь­ми про важ­ливі істо­рії: для ко­го ство­рюється ко­ротко­метраж­на до­ку­мента­лісти­ка

Які історії працюють для короткого хронометражу? Хто і як відбирає короткометражні документальні фільми для показів на фестивалі? Якою уявляють собі аудиторію режисер(к)и й хто дійсно відвідує покази в реальному житті?

запис трансляції

Деся­тиріччя но­вої україн­ської до­ку­мента­лісти­ки: пог­ляд кіно­критиків/-инь СКУ

Запрошені експерт(к)и розкажуть про специфіку роботи кінокритиків/-инь із документальним кіно, загальний її контекст на українському ринку та поділяться, які зміни спостерігають в українському документальному кіно протягом останніх 10 років.

запис трансляції

При­віт, ми з України: що та­ке кіно­ку­ра­тор­ство і як во­но впли­ває на імідж краї­ни

Що ж це за міфічна галузь і з якими стереотипами у своїй роботі стикаються кінокуратор(к)и? Чому критична оптика є обовʼязковою і як гармонійно дорослішати під час перегляду фільмів?