1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Угода користувача (далі – «Угода») регулює відносини щодо використання ресурсу Docuspace (далі – «Ресурсу»), які виникають між власником Ресурсу та надавачем Послуг за цією Угодою (далі – «Виконавець») та Вами як користувачем Ресурсу (далі – «Ви» або «Користувач» у відповідних відмінках). Виконавець та Користувач надалі можуть згадуватись разом як «Сторони», а кожен окремо як «Сторона».

1.2. Ресурс надає Користувачеві доступ до перегляду та/або прослуховування Контенту, а також можливість користування іншими послугами Ресурсу в режимі реального часу за допомогою вебсайту: docuspace.org (далі «Сайту»), доступних на пристроях, підключених до мережі Інтернет (далі – «Пристрої»).

1.3. Контентом є аудіовізуальні, музичні твори, фонограми, відеограми, графічні, текстові та інші матеріали, доступ до перегляду яких надається Користувачеві за допомогою Ресурсу.

1.4. Угода є публічним договором приєднання, її умови однакові для всіх споживачів. Порядок приймання умов Угоди та укладення договору між Вами та Виконавцем визначений нижче. Будь ласка, уважно прочитайте цю Угоду перед використанням Ресурсу. Використання Ресурсу без приймання умов Угоди не дозволяється.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

2.1. Використання Користувачем Ресурсу, будь-яких його послуг, перегляд та/або прослуховування Контенту, а також реєстрація Користувача в Сайті (створення облікового запису) є повним і беззастережним прийняттям цієї Угоди й означає беззастережну згоду Користувача з усіма пунктами цієї Угоди, з усіма її змінами та доповненнями й беззастережне прийняття її умов. У разі незгоди Користувача з будь-якою з умов цієї Угоди, Користувач зобов'язаний відмовитися від подальшого використання Сайту.

2.2. Користувач зобов'язується використовувати Ресурс тільки в особистих некомерційних цілях, дотримуватися умов цієї Угоди, не порушувати права та законні інтереси Виконавця та/або правовласників Контенту.

2.3.Користувач зобов'язується ознайомитися з умовами цієї Угоди та самостійно відстежувати їх зміни – регулярно (не рідше ніж один раз у чотирнадцять днів) знайомиться зі змістом цієї Угоди. Продовження використання Користувачем Ресурсу після будь-яких змін та/або доповнень Угоди передбачає беззастережну згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями. Незнання Користувачем чинних умов Угоди не звільняє Користувача від зобов'язань, передбачених в Угоді, а також відповідальності за їх невиконання та/або неналежне виконання.

2.4. Користувачі зобов’язуються надавати правдиву інформацію щодо своїх анкетних та контактних даних.

2.4.1. Користувач цим підтверджує, що досяг 18-річного віку або іншого віку, установленого як мінімально дозволений в Україні для перегляду відповідного Контенту і/або для можливості здійснення оплати за перегляд Контенту у випадках, передбачених Виконавцем. Фізична особа, яка не досягла необхідного віку, зобов'язується утриматися від доступу до перегляду такого Контенту і/або від здійснення оплати за його перегляд без згоди батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників або інших законних представників відповідно до чинного законодавства України. В іншому разі, відповідальність за порушення умов цього пункту Угоди фізичною особою, яка не досягла необхідного віку, покладається на батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників або інших законних представників відповідно до чинного законодавства України. Виконавець не несе відповідальності за законність перегляду/прослуховування Контенту Користувачем/фізичною особою.

2.5. Користувач гарантує, що під час використання Сайту не здійснює і не буде здійснювати будь-яких дій, спрямованих на обхід технічних засобів захисту від несанкціонованого використання Сайту, перегляду/прослуховування, копіювання Контенту, зокрема, системи територіального обмеження доступу до перегляду Контенту за IP-адресами, а також будь-яких інших дій, спрямованих на зміну функціональних характеристик, дестабілізацію роботи Сайту. Також Користувач зобов’язується утримуватися від несанкціонованого блокування рекламної інформації в Сайті.

2.6. Користувач згодою із цією Угодою надає свою згоду на обробку й використання персональних даних, отриманих за допомогою Ресурсу. З подробицями збору та використання Ви можете ознайомитись на сторінці «Політика Конфіденційності».

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ГАРАНТІЇ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконавець зобов'язується надавати Користувачу доступ до Ресурсу в порядку й на умовах, передбачених цією Угодою.

3.2. Виконавець має право на свій розсуд і без спеціального попередження Користувача обмежити доступ Користувача до Ресурсу, певним одиницям Контенту, зокрема за допомогою системи територіального обмеження доступу до перегляду Контенту за IP-адресами Користувачів, змінювати перелік та інші характеристики Контенту, іншої інформації, розміщеної на сайті Ресурсу, а також функціональні параметри Ресурсу. Надаючи згоду із цим пунктом, Користувач звільняє Виконавця від будь-яких видів відшкодувань і компенсацій за реалізацію Виконавцем прав щодо цього пункту Угоди.

3.3. Виконавець має право застосовувати будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству, з метою недопущення несанкціонованого доступу до Ресурсу, розміщеному на ньому Контенту, дестабілізації роботи Ресурсу та інших дій, що порушують права та законні інтереси Виконавця та/або правовласників Контенту.

3.4. Виконавець надає Користувачу доступ до Контенту для легального некомерційного індивідуального використання, способами, зазначеними в цій Угоді. Передання третім особам доступу до перегляду Контенту, продаж або інше відчуження Користувачем свого облікового запису на сайті Ресурсу вважається суворим порушенням та може призвести до одностороннього розриву цієї Угоди, блокуванням облікового запису або відповідальності Користувача згідно із чинним законодавством України.

3.5. Виконавець має право на свій власний розсуд, незалежно від попередження Користувача та без пояснення причин, змінювати або видаляти будь-які розміщені Користувачем інформаційні матеріали, коментарі тощо. При цьому Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть бути заподіяні Користувачу такими діями.

3.6. Виконавець залишає за собою право встановлювати знижки на послугу платного доступу до перегляду Контенту. При цьому строки дії знижок, розмір знижок та перелік Контенту, на який знижки розповсюджуються, можуть бути змінені Виконавцем у будь-який момент на свій розсуд без будь-якого сповіщення Користувача.

3.7. Виконавець має право на власний розсуд установлювати будь-які обмеження у використанні Ресурсу, а також у будь-який час вносити зміни до цієї Угоди в односторонньому порядку, без отримання згоди зі сторони Користувача.

3.8. Виконавець може здійснювати технічну підтримку Користувачу через посилання на електронну поштову адресу [email protected].

4. НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ПЕРЕГЛЯДУ КОНТЕНТУ

4.1. Виконавець надає Користувачу послуги доступу до перегляду Контенту на таких умовах:

4.1.1. Безкоштовний доступ до перегляду Контенту означає надання Виконавцем Користувачу можливості доступу до перегляду Контенту на безкоштовній основі. Залежно від контенту такий доступ стає можливим або для всіх відвідувачів Ресурсу або відразу після створення облікового запису на сайті Ресурсу.

4.1.2. Разовий доступ до перегляду Контенту означає надання Виконавцем Користувачу можливості доступу до перегляду вибраної таким Користувачем одиниці Контенту протягом обраного періоду дії доступу за разову плату, здійснену через Ресурс або на сайтах партнерів та попередньої реєстрації на сайті Ресурсу. 

4.1.2.1. Платний доступ до Контенту може надаватися Користувачу за умови внесення таким Користувачем відповідної плати за відповідну послугу.

4.1.2.2. Вартість послуги платного доступу до Контенту не є постійною та залежить від різновидності Контенту та попередньо встановлюється Виконавцем. Виконавець може змінювати таку вартість на свій розсуд у будь-який час та без попередньої згоди з Користувачем.

4.1.2.3. Сплачені кошти за послугу платного доступу до Контенту не підлягають поверненню, крім ситуацій, передбачених чинним законодавством України. 

4.1.2.4. Оплачуючи послугу платного доступу до Контенту, Користувач погоджується з умовами цього договору та умовами «Політики Конфіденційності».

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1 Сторони несуть відповідальність згідно з положеннями цього договору та відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Порушення правил, встановлених цією Угодою з боку Користувача, може призвести до блокування облікового засобу та обмеження доступу до Контенту (як платного, так і безкоштовного). 

5.3. Користувач самостійно несе відповідальність за свої дії, пов'язані з використанням Ресурсу та Контенту, розміщенням інформації в інтерфейсі Ресурсу.

5.4. Виконавець не несе відповідальності перед Користувачем за зміст Контенту або іншої інформації, розміщеної на сайті Ресурсу, якщо це не суперечить чинному законодавству України. Відповідальність за зміст Контенту повністю несуть його правовласники.

5.5. Виконавець не несе відповідальність за технічний стан Ресурсу або сервісу з обробки та прийому платежів та за постійний і безперебійний доступ до Контенту.

5.6. Виконавець не несе відповідальність за зберігання персональних даних користувачів у разі втручання третіх осіб у роботу Ресурсу. Водночас Виконавець зобов’язується зробити все від нього залежне для збереження цих даних надійно захищеними та конфіденційними згідно з «Політикою Конфіденційності».

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Виконавець може на свій розсуд змінювати умови цього договору в будь-якій формі, змісту та в будь-який послідовності без попередньої згоди з Користувачем.