Головна сторінка

Підтримайте збір Docudays UA

Разом із благодійним фондом Гуркіт ми збираємо на евакмобіль для 109-тої окремої бригади ТрО та засоби зв'язку для команди Docudays UA, що зараз у Силах Оборони.
Перейти

Медіацентр ЗСУ & «Архів війни»: фільми з передової

Альманах короткометражних фільмів, знятих на передовій. Три історії, що привідкривають завісу роботи військових у найгарячіших точках нашої країни.

Дізнатись більше

2024 DOCU/СИНТЕЗ

Міждисциплінарна мистецька програма продовжує фокусуватися на мистецькій роботі з архівами. Цьогоріч це, в тому числі, особисті архіви художників/-иць і різні підходи до них: документаційні, щоденникові й комеморативні.

Дізнатись більше

2024 RIGHTS NOW!

У цьогорічній правозахисній програмі ми спробували відслідкувати причинно-наслідкові зв’язки процесів, запущених російською агресією, і усвідомити їхній вплив на наше майбутнє. 

Дізнатись більше

2024 DOCU/ПРО

Серія подій від провідних спеціалістів/-ок, які поділилися власним досвідом у дистрибуції, режисурі монтажу, запису звуку та багато іншим. 

Дізнатись більше

2024 Майстерня DOCU/КЛАС

Дивіться події майстерні DOCU/КЛАС на цьогорічному Docudays UA.

Дізнатись більше

2024 «Архів війни»

Запрошуємо глядачів і глядачок на перегляд подій «Архіву війни», проєкту ГО «Докудейз» та Infoscope, що збирає та каталогізує цифрові матеріали з великої війни. 

Дізнатись більше

Події

2024 RIGHTS NOW!

запис трансляції

При­му­со­ва де­пор­та­ція: як по­вер­ну­ти та реабі­лі­ту­ва­ти викра­де­них україн­ських ді­тей

Які виклики на шляху до повернення депортованих та примусово переміщених українських дітей із РФ, Білорусі та з тимчасово окупованих українських територій?

запис трансляції

Осві­тяни, ме­ди­ки, ко­му­на­льни­ки на оку­по­ва­них те­ри­то­ріях — ко­го Україна вва­жає ко­ла­бо­ранта­ми і чи спра­вед­ли­во?

Тож чи справедливо Україна переслідує громадян/-ок за ймовірну співпрацю з ворогом, скільки наразі таких вироків винесено та що варто вдосконалити державі?

запис трансляції

Без імпер­сько­го ми­ну­ло­го: як мо­лодь може впли­ну­ти на про­цес де­ко­ло­ні­зації України

Які виклики та можливості для молоді постають у процесі деколонізації України? Які молодіжні ініціативи вже існують в Україні та як можна підтримати й розширити участь молоді в деколонізаційних процесах?

запис трансляції

Пра­во на спра­вед­ли­вість. Як не за­бу­ти про інте­ре­си по­тер­пілих під час до­ку­менту­вання воєн­них зло­чи­нів

Як не забути про головну мету нашої праці — встановлення справедливості в інтересах потерпілих — і не підмінити її власними амбіціями, клікбейтними заголовками, шокуючим відеорядом і таким недоречним хайпом?

2024 «Архів війни»

запис трансляції

Дез­інформа­ція: ство­рення і вияв­лення за до­по­мо­гою ШІ

Росія широко використовує ШІ для дезінформаційних кампаній, наприклад, створюючи синтетичні фото та відео. Україна використовує ШІ для попередження та протидії інформаційним маніпуляціям. Хто і як це робить?

2024 Майстерня DOCU/КЛАС

запис трансляції

Ко­рот­кі філь­ми про важ­ливі істо­рії: для ко­го ство­рюється ко­ротко­метраж­на до­ку­мента­лісти­ка

Які історії працюють для короткого хронометражу? Хто і як відбирає короткометражні документальні фільми для показів на фестивалі? Якою уявляють собі аудиторію режисер(к)и й хто дійсно відвідує покази в реальному житті?

запис трансляції

Деся­тиріччя но­вої україн­ської до­ку­мента­лісти­ки: пог­ляд кіно­критиків/-инь СКУ

Запрошені експерт(к)и розкажуть про специфіку роботи кінокритиків/-инь із документальним кіно, загальний її контекст на українському ринку та поділяться, які зміни спостерігають в українському документальному кіно протягом останніх 10 років.

запис трансляції

При­віт, ми з України: що та­ке кіно­ку­ра­тор­ство і як во­но впли­ває на імідж краї­ни

Що ж це за міфічна галузь і з якими стереотипами у своїй роботі стикаються кінокуратор(к)и? Чому критична оптика є обовʼязковою і як гармонійно дорослішати під час перегляду фільмів?